§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.Niniejszy regulamin dotyczący zasad zakupów w sklepie internetowym Roksana Czarnecka – sexshop.org.pl. od Roksana Czarnecka, Maurycego Mochnackiego 1/3, m33, 93-159 Łódź, NIP: 982-038-90-36. Pojęcia zastosowań w regulaminie oznaczają:

2. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,

A. która umożliwia dostęp do sklepu internetowego Roksana Czarnecka. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca, sprzedawca – Roksana Czarnecka, Maurycego Mochnackiego 1/3, m33, 93-159 Łódź,

B. NIP: 982-038-90-36, Sklep – sklep internetowy pozostający przez Sprzedawcę w domenie sexshop.org.pl.,

C. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,

D. która jest osobą fizyczną związaną z działalnością niepowiązaną bezpośrednio z jej działalnością lub dostępną. Konsumentem, zawartym w Regulaminu, są także użytkownicy prowadzący jedną działalność, która jest zawarta, umowa niemająca charakteru głównego z przedmiotu realizowanego przez nich działalności, Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do określonego Klienta, zawierające dane

mi. podany podczas rejestracji, Regulamin – dokument dotyczący stosowania wraz ze skutkami ubocznymi.

F. Sklep oferujący sprzedaż detaliczną za pomocą sieci internetowej produktów erotycznych. Te

3. produkty dostępne są poprzez sklep w formie wyrobów gotowych. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej sexshop.org.pl., jak

4. dostępne są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedaż. Klient może skontaktować się ze sprzedażą drogą pocztową na adres dostępny w punkcie 2b

5. drogą elektroniczną na adres e-mail: glassianova@gmail.com albo pod numerem telefonu: 888-651-131.

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1.Przed złożeniem zamówienia przez Sklep należy spełnić wymagania techniczne:

 • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, a. dostęp do prądu elektrycznego,
 • korzystanie z Internetu (zaleca się korzystać z najnowszej wersji),
 • podziału terytorialnego 1024×768,
 • Włącz możliwość zapisu plików cookies.

2.Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

 • rejestracja Konta i przechowywania Konta Użytkownika,
 • regulamin zamówienia,
 • warunki kontaktowe.

3.Za doświadczenie ww. usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.

4.Powyższe usługi cyfrowe są przez czas nieoznaczony. Klient może być w każdej chwili, bez 4. dostępny z usługi wysyłającej w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może otrzymać bez dostarczenia od umowy o poświadczenie usług w terminie 14 dni od daty zamówienia, w sposób podany powyżej.

§3[ZAWIERANIE UMÓW]

1.Umowa jest zawarta pomiędzy sprzedażą a Klientem.

2.Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

3.określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów transportu. Jeśli dotyczy danego produktu, sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów wyglądały na ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. Różne wersje, zastosowanie i zastosowanie ekranu głównego, które zawierają informacje o włączaniu lub włączaniu lamp błyskowych, które mogą być stosowane w rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza dodatkowo zdjęcia opisu produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się ze Sprzedawcą.

4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej sklepu z użyciem 4. Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Aby uzyskać dostęp do klienta, wybierając interesujące produkty w Sklepie, poprzez odpowiednie rozwiązanie. Po wybraniu produktów, klient przejdzie do zakładki, w którym określono sposób dostawy produktów i płatności za nie. Następnie klient kliknął przycisk „zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę

6. zawierająca informacje o zamówionym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech dostarczonych, określenie ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych klienta w formularzu zamówień. Klient, w celu realizacji zamówień, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia

7. poprzez potwierdzenie „zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówień. Kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy klienta o

8. złożenie zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Dokonaj przedłużenia umowy sprzedaży następującej z chwilą potwierdzenia przez klienta

9. zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.

10.Po złożeniu zamówień przez klienta, sprzedawca wysłał wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z kluczem jego realizacji, do których należą m.in.: główna cecha zamówiona, termin realizacji zamówień, wybór ceny wraz z podatkami i opłaty za dostawę, przedstawienie danych osobowych klienta w formularzu zamówień.

11. Trwalenie, udostępnianie treści zawartych w umowie poprzez:

 • ogłoszenie zgłoszenia regulaminu na stronie sklepu,
 • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.

12. Sprzedawca sobie prawo odmowy realizacji zamówień w ramach umowy 12. sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona udostępniania internetowego Wyjaśnij formy płatności za zamówienie:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata)

2. Klient jest zobowiązany do otrzymania zapłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia 2. zakupu.

3.W przypadku wystąpienia zwrotu środków za transakcję przez klienta 3. Sprzedający zwrot na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego klient osiąga płatności.

§5[SPOSOBY, KOSZTY DOSTAWY I POCHODZENIE PRODUKTÓW]

1.Zamawiane produkty dostarczane są z Hurtownia Erotizo o siedzibie w Lublinie, dostarczanej pod adresem: ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin.

2. Klient poniósł koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

3.Produkty są dostarczane pod adresem internetowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za 2. dostawa produktów są w panelu oraz w wiadomościach e-mail potwierdzających przyjęcie zamówienia.

4.Sprzedawca udostępniający ustawienia systemów dostawy produktów:

 • przesyłką kurierską,
 • za pomoc Poczty Polskiej,
 • odbiór osobisty.

5.Czas realizacji zamówień wynosi do 72-96 h (3-4 dni roboczych) od zaksięgowania zapłaty 4. za zamówiony na rachunek sprzedaży (albo, w przypadku płatności płatniczych, od momentu otrzymania płatności autoryzacji płatności).

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1.Postanowienia zawarte w bezpłatnych paragrafach dają pozwolenie na wyłączne korzystanie z usług klienta.

2. Konsument może zostać odebrany od umowy zawartej ze sprzedażą w terminie 14 dni od dnia 2. otrzymany lub indywidualny odbiór towaru, bez dostarczenia.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pośrednictwem warunku odstąpienia 3. od umowy obejmującej się na końcu regulaminu, jednocześnie drogą pocztową na adres: Maurycego Mochnackiego 1/3, m33, 93-159 Łódź, jak i na adres kontaktowy e- poczta: glassianova@gmail.com.

4. Złożenie o odstąpienie od umowy bez stosowania warunku nie mającego wpływu na możliwość odstąpienia. Aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed terminem.

5. Zatwierdzenie odbioru drogą pocztową (na adres przy składaniu 5. zamówień) przyjęcie o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien pochodzić z produktów w ciągu 14 dni od dnia wysłania o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania członka o odstąpieniu od umowy, otrzymasz odpowiedź za niezawartą.

8. Konsument bezpośredni, zwracający koszty produktów.

9. Konsument uwzględnia konsekwencje odszkodowawcze za rzeczywiste wartości, naprawy części, zerwania metek. W celu istnienia charakteru, cecha i korzystanie z konta konsumenta powinno się korzystać z usług i tylko w taki sam sposób, jaki mógłby być zarejestrowany w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma nadejście, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od 10. dnia otrzymania konsumenta o odstąpieniu od umowy, konsumentowi wszystkie wprowadzone przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z określonymi konsekwencjami wysyłki przez klienta sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy przez Sklep). Płatności zwrotne przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument jest obsługiwany w inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może otrzymać zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili 11. Otrzymanie produktu z powrotem lub otrzymanie przez Konsumenta zarejestrowanego przez jego odesłania.

12.Prawo odstąpienia od umowy nie oferuje możliwości spotkania:

 • które jest dostępne w kierunku dostarczanym w zapieczętowanym, które po otwarciu opakowań nie może zostać ujawnione ze względu na bezpieczeństwo zdrowia lub ze względów higienicznych, opakowanie dostępne po otwarciu,
 • które są dostępne do zasilania, które jest dostarczane, ze względu na swój b.charakter, nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIE ZGODNE Z UMOWĄ (PROCEDURA REKLAMACYJNA)]

1.Sprzedawca obowiązany jest do zasilania usług i oprogramowania z umową. Sprzedawca wiele prawnie dostarczonych dostaw bez wad.

2. Zasady dotyczące odpowiedzialności za sprzedaż wobec Konsumenta z tytułowych umów zobowiązujących do wydania towaru na Konsumenta Rozdzielczość 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach handlowych.

3.W zakresie reklamacji Konsument może być przyznany mu przez przepisy 3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.

4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową 4. w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że ​​termin przydatności towaru do użycia, przez sprzedawcę, jest dalszy. Przed podanym terminem Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze składników kontaktowych ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust.

5. Kontroler wpływu reklamacji i konfiguracji Konsumenta do nie wcześniejszego dostarczenia towaru z umową do sprzedaży, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie zastosowania reklamacji, zostanie odesłany wraz z decyzją co do 6. niezasadności reklamacji.

7.Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznano reklamację konsumenta i jego żądanie.

8.Klient niebędący konsumentem może decydować z uprawnień przysługujących mu od

9. Sprzedawcy z tytułem rękojmi za wady, na zasadach podstawowych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny za klienta, który jest odpowiedzialny za Konsumentem, produkt sprzedawany ma wadę lub (rękojmia). Sprzedawca odpowiedział z tytułu rękojmi, wada wada fizyczna wydania opiniiona przed 9. dwoma latami wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.

10.Klient niebędący Konsumentem trace z tytułu rękojmi, ujawniony nie ujawniony rzeczy w 10.czasie iw sposób dostępny przy rzeczach tego rodzaju i nie powiadamiający o sprzedaży o wadzie, aw przypadku, gdy wada została ujawniona na dopiero później – powiadomienie nie powiadomione o sprzedaży po jej ustalenia.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia dotyczące paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z 1. Klienci dostarczani przez przedsiębiorców dokonujących zamówień w ramach usług zawodowych.

2.Złożenie zamówień na osobę zarejestrowaną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem grupy, składającej się z osoby składanej zamówienia, która jest ograniczona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie jest złożone. Złożenie zamówienia bez odpowiedniego zabezpieczenia będzie odpowiedzialnością osoby powiązanej z zamówieniem za wszelkie skutki z tego faktury.

3.Przedsiębiorca jest rozwiązaniem dostarczającym, dostarczanym przez mechanizmy powiązane w sposób zwyczajowo stosowany, aw przypadku funkcji ubytku lub danych produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności, które są identyfikowane do obowiązku posiadania.

4.Sprzedawca sobie prawo do otrzymania umowy z przedsiębiorcą w 4. ciągu 14 dni od dnia jej pojawienia się bez przyczyny. Wszelkie spory z umową zawierającą między sprzedawcą a przedsiębiorcą rozstrzyganym przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.

§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1.W celu rozwiązań sporu zaistniałego w związku z realizacją zakupów w Sklepie, 1. Konsument ma możliwość dostępu do pomocy instytucji przed wytoczeniem spraw w sądzie powszechnym:

 • skorzystanie ze wspólnego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z a. dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kontrolnego z umową sprzedaży, z regulacją do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskami o b. wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozwiązania sporu,
 • zwrócenie się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika społecznego lub c. organizacja społeczna, której celem jest ochrona prawna.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach wysyłania przez odbiorcę z pozasądowych 2. rozpatrywanie sporów oraz dostępna procedura dostępna są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy, organizacje społeczne, które mają zastosowanie do ochrony praw internetowych, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa 3. rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na głównym unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z obowiązującym prawem obowiązywania obsługi dla użytkowników i użytkowników końcowych do pozasądowego zakończenia sporu dotyczącego umowy zawartej z siecią internetową umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług.

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Dostarczone sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na zmianę w 1. przepis dotyczący praw lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji spotkań. Zmiany, które nie będą miały wpływu na skutek, wykonania lub zamówienia i umowy.

2. W przypadkach nieuregulowanych regulaminem stosowania dotyczącym przepisów 2. uwzględniających prawa, które obowiązują w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem obowiązującym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że ​​prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta jest licencjonowane w sposób korzystny dla konsumenta.

3.Regulamin zasady od dnia 01-09-2023. 3.