§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. dokument dotyczący Polityki prywatności sklepu Roksana Czarnecka, który w 1.
zawiera dodatek dotyczący ochrony danych osobowych oraz
innych danych bezpieczeństwa pochodzących z serwisu przez użytkownika.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny zarzut do Regulaminu.

§2[DEFINICJE]

Terminy użytkowania, które są zrozumiałe, oznaczają:

 • Administrator – Roksana Czarnecka, Maurycego Mochnackiego 1/3, m33, 93-159 Łódź, NIP: 1.
  982-038-90-36,
 • Serwis – strona internetowa pod adresem sexshop.org.pl. oraz jakikolwiek jej podstrony,
 • Strony – Administrator i Użytkownik,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i udostępnia swoje dane osobowe w ramach swoich danych osobowych
  .

§3[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1.Administrator jest Administratorem danych osobowych, które są dostępne w rozporządzeniu o 1.
ochrona danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2.Administrator przetwarza dane w zakresie, w czasie i dostępie do wszystkich
danych osobowych od
użytkownika.

3. Dane osobowe są wyłącznie zaufanym podwykonawcą Administratora, tj. 3.
dostawcom usług spożywczych, firma księgowej, administracji

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona udostępniania internetowego Wyjaśnij formy płatności za zamówienie:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata)

2. Klient jest zobowiązany do otrzymania zapłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia 2. zakupu.

3.W przypadku wystąpienia zwrotu środków za transakcję przez klienta 3. Sprzedający zwrot na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego klient osiąga płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1.Klient poniósł koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2.Produkty są dostarczane pod adresem lokalnym Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za 2. dostawa produktów są w panelu oraz w wiadomościach e-mail potwierdzających przyjęcie zamówienia.

3.Sprzedawca udostępniający informacje dotyczące systemów dostawy produktów:

 • przesyłką kurierską,
 • za pomoc Poczty Polskiej,
 • odbiór osobisty.

4.Czas realizacji zamówień wynosi do 24-48 h (1-2 dni roboczych) od zaksięgowania zapłaty 4. za zamówiony na rachunek sprzedaży (albo, w przypadku płatności płatniczych, od momentu otrzymania płatności autoryzacji płatności).

§4[UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]

1W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zaktualizować je wysyłając 1.
stosowną wiadomość do Administratora.

2.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 2.
sprostawania, usuwania oraz prawo do ograniczenia ich transmisji. Istnieje również prawo do cofnięcia zgody, które nastąpiło natychmiast bez wpływu na zgodność z prawem stosowania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3.Użytkownikowi przysługuje prawo do składania wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 3.
Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest zabezpieczeniem, wyłączenie zgody na przekazanie danych uniemożliwiających korzystanie z Serwisu.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na nałożone na Administratora przez przepis prawa.

§5[TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]

1.Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne systemy, poprzez bezpieczeństwo określone dla konkretnego użytkownika i chroniczne przed lub celowym zniszczeniem, przypadkową, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub ujawnieniem. Informacje są stosowane i stosowane na serwerach o wysokim poziomie zabezpieczeń, z użyciem środków bezpieczeństwa, zapewniających stosowanie polskiego prawa.

2. Administrator jest do przechowywania protokołu bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

3.owierzone dane są składowane na standardowym sprzęcie i serwerach w odpowiednich centrach przechowywania informacji, do których dostęp ma tylko jedna osoba.

4. Administratorzy są zobowiązani do stosowania danych osobowych z poszanowaniem wszystkich przepisów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6 [PLIKI COOKIES POLITYKI]

1. Dla użytkownika, który korzysta z plików cookies m.in. w celu korzystania z usług użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookie do plików tekstowych udostępnianych przez serwis internetowy, który jest odwiedzany internauta, do urządzenia internauty.

2. W ramach serwisów stosowane są dwa typy plików cookie: „sesyjne (sesyjne pliki cookie) oraz „stałe” (trwałe pliki cookie). Pliki cookie „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są chronione w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączone oprogramowanie komputerowe (przeglądarki internetowe). Stałe pliki cookie są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas korzystania z parametrów plików cookie lub do czasu ich zniszczenia przez użytkownika.

3.W serwisie wykorzystujemy różne pliki cookies:

 • „niezbędne” – możliwość korzystania z usług w ramach Serwisu, np. A.
  ograniczenie przy autoryzacji użytkowników,
 • „zabezpieczające” – zapewniające bezpieczeństwo, np. Oznacz do b.
  rozszerzyć zakres korzystania z usług Serwisu,
 • „wydajnościowe” – moduł zbierania informacji o sposobie użytkowania z Serwisu, c.
 • „funkcjonalne” – zapamiętane wybrane przez użytkownika narzędzia i d.
  personalizacja użytkownika Użytkownika, np. w zakresie dostępu języka lub regionu, z
  którego pochodzi użytkownik, wejście, dostęp do serwisu itp.,
 • „reklamowe” – udostępnianie dostępu użytkownika do treści bardziej e.
  przeszkoleni do ich szefa,
 • „integracyjne” – są powodowane przez usługi serwisowe firmy, f.
  np. Google Analytics.

§7[LOGI]

1.Zgodnie z praktyką serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do 1.
naszego serwera (logi serwera). W związku z tym należy przechowywać:

 • adres IP, z którego użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
 • czas nadejścia pytań,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • identyfikacja stacji klienta – identyfikacja przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie mogą być przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzedniej odwiedzanej przez użytkownika (link odsyłający),
 • informacje o użytkowniku.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są przeznaczone tylko i wyłącznie do celów 2.
administrowania Serwisem.

3.Zebrane logiki są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane przez osobę stanowiącą podmiot do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów można zastosować statystyki, które są pomocne w administrowaniu. Zbiorcze podsumowanie w postaci takich statystyk nie zawiera żadnych cech identyfikujących osoby przeglądające serwisy.

§8[KONTAKT]

1. Użytkownik może być dostępny podczas kontaktu z Administratorem w celu uzyskania
informacji o tym, w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2.Użytkownik może również określić, że jest administratorem z wyłączeniem jego danych
osobowych w całości lub w określonej części.

3.Z Administratorem można zacząć wysyłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@sexshop.org.pl